Helmut på flugt

‣ Forfatter: Line Jensen

‣ Illustrator: Line Jensen

‣ Forlag: Grønningen

‣ Udgivelsesår: 2022

‣ Pris: 169,95

‣ Målgruppe:8+

‣ Sidetal: 42

‣ ISBN: 9788773391112

”For første gang i tre år ser Helmut pigtrådshegnet udefra.
Lejren og hele den verden, de kender, bliver mindre og mindre, som vognen skrumpler afsted.
Det føles, som om tusind fugle flakser i Helmuts bryst, og han åbner munden for at gispe efter luft.”

Illustrator og forfatter Line Jensen har vi tidligere mødt som ophavskvinde til den skønne
børnebogsbiografi om Tove Ditlevsen, Tove – en lille digter. Her i Helmut på flugt arbejder hun
stadig med at formidle et faktuelt stof i tekst og billeder til børn, og det slipper hun mere end godt
fra.

Under Anden Verdenskrigs allersidste måneder væltede flygtninge fra det tidligere Østprøjsen vestpå
på flugt fra russerne og Den røde hær. Det var en flugt, der fordrev cirka 250.000 tyske flygtninge
fra deres hjemstavn til Danmark. Her blev de efter krigen i årene 1945 – 1949 samlet i
flygtningelejre, og af dem boede 35.000, hovedsageligt kvinder, børn og gamle mænd, i
Oksbøllejren ved den danske vestkyst. Lejren blev i sin korte levetid Danmarks femtestørste by
med borgmester, skole, teater og biograf og et folkekøkken der hovedsageligt serverede kål og
kartofler. Men det var en by uden frihed for indbyggerne, som var spærret inde bag pigtråd.

I dag er der kun få spor tilbage efter lejren. Træbarakkerne blev revet ned af militærnægtere i
1950erne, og kun et par fuldmurede bygninger, bl.a. hospitalet, står tilbage. De rummer i dag
museet ”FLUGT – Danmarks internationale museum for flygtninges historie.”

Line Jensen fortæller i Helmut på flugt om de tyske flygtninge, men fortæller også, som museet
gør det, den langt mere generelle historie om flygtninge, deres tanker, deres håb og deres
situation med lejrliv og om menneskerettigheder der tit er under pres.

I fortællingen følger vi storebror Helmut, hans lillesøster og deres mor på deres rejse mod fred og
frihed og deres savn af den soldaterfar, Helmut kun har et foto af. Vi følger den lille familie på
deres farefulde færd vestpå mod Danmark og Aarhus. Her oplever de Danmarks befrielse og
bliver kort tid efter indsat i Oksbøllejren, mens de venter på at kunne komme ”hjem”. Her vokser
de to børn op i tomrummet mellem det der var, og en fremtid, de ikke ved, hvad er. Her i lejren
lærer de at leve med savnet af den far der sandsynligvis er død, den by de kom fra og som ikke er
mere. Her går de i børnehave og skole. De skal dog ikke lære dansk – for det får de ikke brug for.

Tre år senere får de kontakt med en onkel, der har en købmandsbutik i Rostock og som er villig
til at tage dem ind i familien. En odysse lakker mod enden, og læseren tager afsked med den lille
familie, mens de skrumpler afsted på vej mod stationen i Oksbøl for at tage toget tilbage til
Tyskland.

På trods af billedbogsudseendet er Helmut på flugt en ret teksttung, godt fortalt, fortælling, der
har som sit mål at formidle viden om de tyske flygtninges liv i Oksbøl og livet som flygtning mere
generelt. Da Helmut på flugt udgives i samarbejde med museet ”FLUGT – Refugee Museum of
Denmark,” der åbnede i Oksbøl i sommeren 2022, garanterer det for at Helmuts fortælling er
historisk korrekt.

Line Jensen har illustreret med særdeles udtryksfulde og stemningsfulde billeder der både
antyder og underbygger den barske fortælling.

For flugt og flygtninge er stadig et uhyre aktuelt emne for danske børn, der møder dem i byen og i
skolen, og man skal som dansker ikke løfte blikket ret højt over ens danske horisont, før man
møder dem. Her kan Helmuts fortælling være med til at øge både viden og forståelse. Vil man
læse mere om livet i Oksbøllejren og møde andre østprøjsiske flygtninge kan Martin Petersens
prisbelønnede, og stadig særdeles læseværdige, roman Med ilden i ryggen fra 1999 varmt
anbefales.

Endelig anbefales det varmt at besøge arkitekten Bjarke Ingels nye træmuseumsbygning Aal
plantage i Oksbøl, tage hovedtelefonerne på og bruge et par timer på at lytte til flygtningenes
stemmer, gå på lydtur gennem den nedlagte lejr og afslutte besøget på flygtningekirkegården
hvor 1796 flygtninge ligger begravet; alt for mange af dem helt små børn, der end ikke nåede at
blive et år gamle. Så kan man eftertænksomt forlade Helmut på flugt og håbe på, at han fik et godt
liv i det nye Tyskland og at vor tids flygtninge også finder frem.

Helmut på flugt anbefales varmt til læsning i forbindelse med besøg på museet, til
videbegærlige
børn, der godt vil vide lidt om livet som flygtning, og måske ikke
mindst til dansk- og
historietimerne i skolen hvor både værkets indhold og udtryk
kan give indhold til gode timer.

Forlaget Grønningen – Helmut på flugt
Forfatter og illustrator Line Jensen
FLUGT museum

Anmeldelsen er skrevet af Søren Fanø

Søren Fanø Søren er oprindeligt uddannet som lærer, cand.pæd. og Master i børnelitteratur og tidligere lektor i dansk ved VIA UC. Han har interesseret sig for børne- og ungdomslitteratur og formidlingen af den gennem mange år og er forfatter til både bøger og artikler om denne. Han har været tilknyttet indstillingskomiteen til Kulturministeriets Forfatterpris for børn og unge og Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris. Er særligt interesseret i den litteratur, der er rettet mod børn og unge i skolealderen, og som kræver formidling. Har en særlig svaghed for billedfortællinger i alle afskygninger.