forfatter: Selma Rosenfeldt-Olsen og Nanna Rosenfeldt-Olsen