Mærke: ensomhed – identitet – unge/voksne – venskab – seskualitet