Englene over København

‣ Forfatter: Jonas Kleinschmidt

‣ Forlag: Turbine

‣ Udgivelsesår: 2020

‣ Pris: 249,95

‣ Målgruppe:12+

‣ Sidetal: 242

‣ ISBN: 9788740662368

Den historiske roman for børn og unge er en genre, der har været sat lidt på ”stand by” de senere år, især hvad angår romaner om besættelsestiden, hvor romaner som Martin Petersens Med ilden i ryggen (1999) og Bjarne Reuters Drengene fra Sct. Petri (1991) kan stå som banebrydende eksempler.

Nu puster Jonas Kleinschmidt nyt liv i genren med romanen Englene over København. En roman, der udspiller sig på baggrund af allieredes fejlbombardement, hvor engelske fly ved et uheld forvekslede Gestapos hovedkvarter i Shellhuset med Den Franske Skole. 86 børn og 18 voksne omkom.

Jonas Kleinschmidt aktualiserer i Englene over København begivenhederne ved at lade sin hovedperson og jeg-fortæller, Johannes, foretage en tidsrejse fra i dag tilbage til 1945 og København.

Den nutidige ramme om begivenhederne tilbage i 1945 er, at teenageren, Johannes, sammen med sin familie bliver kaldt til farfarens dødsleje på hospitalet. Johannes, der er tæt knyttet til farfaren, rammes af et chok og flygter på en gammel cykel, han finder i et cykelskur. På forunderlig vis befinder han sig pludselig i besættelsestidens København. Her møder han den jævnaldrende dreng, Raf, som forekommer ham voldsomt bekendt. Sammen med Raf, hans venner og familie, oplever Johannes besættelsestidens sidste dage med Morten Nielsens digte, ”Vi gaar med hinanden i Haanden ind i en Stjerne,” udenrigsminister Scavenius samarbejdspolitik med tyskerne, Leo Mathiesens glade jazz til ungdomsfest med billig sprut: ”Take it easy, boy, boy/ go to your home / smoke a cigar. / Take it easy, boy, boy. / Let the others make the hard work for you;” men også det hårde liv med overløbere, fraternisering, mørklægningsgardiner, vold og rationering.

Hårdt. Ikke mindst da de to, Raf og Johannes, sammen bliver vidne til katastrofen ved Den Franske Skole og deltager i redningsarbejdet med at befri indespærrede børn og voksne. Oplevelser der førte til at Raf, som er modelleret over forfatteren Jonas Kleinschmidts morfar og hans oplevelser, forblev traumatiseret resten af livet:

”Vi går i retning af lyset og kommer til en dør, der er halvt blæst af. Raf går ud i lyset og stiller sig i bunden af kælderskakten og kigger op. Det ser ud som om, han tøver et øjeblik.

  • Tror du, det er en god idé, siger jeg. Skal vi ikke gå tilbage igen?

Så hører jeg et skrig. Det kommer et stykke væk fra. Så et til. Så flere skrig på én gang.

Raf flyver op ad trappen. Pludselig er han væk. Jeg vender mig om og stirrer ind i det støvede mørke. Jeg kunne så let som ingenting gå tilbage. I sikkerhed. Og lige i det øjeblik ved jeg, hvorfor min farfar begyndte at græde, når han talte om bombeflyene over København. Det var denne her dag, han tænkte på. Den her dag, han ikke kunne fortælle om. Han prøvede, men han kunne ikke. Hvis jeg vender mig om nu, er jeg en kujon. Jeg bliver nødt til at følge efter ham. Jeg bliver nødt til at se, hvad der skete.” (s.167)

Skiftet mellem en genkendelig teenageverden i dag og tiden for 75 år siden lykkes det forfatteren at gøre troværdig, selvom der godt nok er langt mellem 1945 og 2020 set med et ungdommeligt blik. Roman er velskrevet, fængende og grundlæggende spændende. Samtidig kan man godt læse, at der er kælet for detaljerne, hvad angår tiden og tidstypiske detaljer. Her er ord og vendinger, der lige skal reflekteres over og eventuelt forklares nærmere.

Jonas Kleinschmidt har tidligere skrevet de to ungdomsromaner Dig & Mig & Zlatan og Drengene, sidstnævnte var i 2019 var indstillet til Kulturministeriets Forfatterpris for børne- og ungdomsbøger. Englene over København skriver sig flot ind i denne række.

Romanen anbefales til frilæsning og til arbejdet i fagene dansk og historie i 6. – 8. kl.. Danskfagligt vil det være spændende at undersøge fortællerpositionerne, personbeskrivelserne og hvordan det historiske materiale er udnyttet. Der er langt fra Bjarne Reuters ungdommelige drengerøvshelte i Drenge fra Sct. Petri til de heltegerninger med store personlige omkostninger, der beskrives i Englene over København. Endelig lægger romanen op til en stedsbaseret læsning med besøg ved mindesmærket for katastrofen ved Frederiksberg Allé. Her kan læreren passende medbringe fotos af de voldsomme ødelæggelser bombningerne medførte og eventuelt læse op fra andre øjenvidneskildringer fra begivenhederne omkring Den Franske Skole.  

 

Englene over København

Jonas Kleinschmidt

 

 

 

Anmeldelsen er skrevet af Søren Fanø

Søren Fanø (1950-2022) Søren var oprindeligt uddannet lærer, cand.pæd. og Master i børnelitteratur og tidligere lektor i dansk ved VIA UC. Han interesserede sig for børne- og ungdomslitteratur og formidlingen af den gennem mange år og var forfatter til både bøger og artikler om denne. Han var tilknyttet indstillingskomiteen til Kulturministeriets Forfatterpris for børn og unge og Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris. Var særligt interesseret i den litteratur, der er rettet mod børn og unge i skolealderen, og som kræver formidling og havde en særlig svaghed for billedfortællinger i alle afskygninger.