Skibet skal sejle i nat

‣ Forfatter: Lilian Brøgger

‣ Illustrator: Lilian Brøgger

‣ Forlag: Dansklærerforeningens Forlag

‣ Udgivelsesår: 2022

‣ Pris: 179,-

‣ Målgruppe:12+

‣ Sidetal: 80

‣ ISBN: 9788772112374

”Min drøm om at blive opdagelsesrejsende blev virkelig.

Jeg blev tegner, og det er som at besøge et nyt sted for hver ny tegning.

Mest spændende er den tegning, der endnu ikke er blevet fortalt.

At tegne er min måde at fortælle historier på, i et sprog der kan læses af alle, nemlig billedsprog.”

Skibet skal sejle i nat er Lilian Brøggers stærke og rørende erindringer om sin barndom, fra hun blev født i farmorens hus i Nordby på Fanø i 1950 til hun 17 år senere, efter mange omvæltninger, løsriver sig fra familien ved Storebælt og flytter til København.

Skibet skal sejle er fortællingen om en opvækst i en søfartsfamilie, om en familie i opbrud, om et skibsforlis, og det er fortællingen om Danmark i 1950’erne og 60’erne. Her blev Danmark moderne, rock og beatmusik og velstand kom til landet og Lilians Brøggers første kæreste var en københavnsk rocktrommeslager.

Erindringsbogen kan altså læses som en personlig beretning, men også som en generationsfortælling. Og så er Skibet skal sejle i nat også et stykke gribende søfartshistorie, der fortæller om en skipperfamilie på Fanøs livsvilkår med en fraværende far, en mor der tit er med ude at sejle og en farmor der træder til som reservemor. Fanø var i århundreder et matriarkat med fraværende mænd og stærke kvinder i alle centrale roller. Det dramatiske højdepunkt i denne del af fortællingen er historien om dampskibet ”Gerda Tofts” forlis i en storm i Nordsøen på vej mod Kielerkanalen lige før jul i 1954. Alle 31 mand, blandt dem var Lilian Brøggers far, druknede. Denne helt centrale og livsomvæltende begivenhed for Lilian Brøgger dokumenteres i bogen med fotos, tegninger, avisudklip og et længere uddrag af søforhøret.

Efter den familiære katastrofe flyttede familien til Amager. Moren blev enlig forsørger og mødte en ny sømand, der ikke blev en farfigur for Lilian Brøgger, men en mand som sendte hele familien ud i provinsen. Her endte han sin karriere ved Storebæltsfærgerne.

Lilian Brøgger fortæller veloplagt og indlevet sin livsfortælling i små kalejdoskopiske billeder, stykket sammen af episoder fra hendes tidlige liv på Fanø, barndommen på Amager og de tidlige ungdomsår ved Storebælt, inden hun drog til storbyen. Det kalejdoskopiske findes ikke kun i teksten, men også i de udtryksfulde illustrationer, fotos, søkort, avisudklip og de små og store tegninger i Lilian Brøggers velkendte stil, der underbygger og udvider fortællingen.

Fortællingen kan som anført læses på mange måder. Skibet skal sejle i nat kan i et skolesammenhæng indgå i både historie- og danskundervisningen på mellemtrinnet og i udskolingen. Værket lægger op til en ren faktuel læsning, og en nærlæsning og undersøgelse af forholdet mellem fiktion og fakta. Men først og fremmest er Skibet skal sejle i nat godt fortalt og en stærk, rørende og gribende fortælling om en ung piges snørklede vej til at blive sig selv i et Danmark under hastig forandring.   

 Illustrator og forfatter, Lilian Brøgger

Erindringsbogen, Skibet skal sejle i nat

Anmeldelsen er skrevet af Søren Fanø

Søren Fanø (1950-2022) Søren var oprindeligt uddannet lærer, cand.pæd. og Master i børnelitteratur og tidligere lektor i dansk ved VIA UC. Han interesserede sig for børne- og ungdomslitteratur og formidlingen af den gennem mange år og var forfatter til både bøger og artikler om denne. Han var tilknyttet indstillingskomiteen til Kulturministeriets Forfatterpris for børn og unge og Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris. Var særligt interesseret i den litteratur, der er rettet mod børn og unge i skolealderen, og som kræver formidling og havde en særlig svaghed for billedfortællinger i alle afskygninger.