De skyggefulde haver / Den illustrerede koran

‣ Forfatter: Kåre Bluitgen

‣ Illustrator: Bosch Fawstin

‣ Forlag: Forlaget Tøkk

‣ Udgivelsesår: 2020

‣ Pris: 248,-

‣ Målgruppe:12+

‣ Sidetal: 388

‣ ISBN: 9788793141636

”De vantro dæmoner skal få samme straf.

De, der ikke tror på Koranen siger:

”Lyt ikke til den. Grin og råb op, så I overdøver fremsigelsen af den.”

Derfor skal de smage Helvedets smertefulde flammer:”

 

Kåre Bluitgen har flere gange skrevet om islam. Med bogen Koranen og Muhammeds liv var han indirekte med til at antænde Muhammedkrisen i 2005, da han ikke kunne finde en illustrator til bogen. Det resulterede i blandt andet Kurt Vestergaards famøse muhammedtegning med bomben i turbanen. Siden har Kåre Bluitgen oversat, eller gendigtet, Koranen for voksne, og har ikke kunnet slippe stoffet.

Med De skyggefulde haver præsenterer Kåre Bluitgen Koranen i en illustreret udgave, der er tiltænkt unge og børn. I et indledende afsnit oplyses der om, at mange af Koranens gentagelser bevidst er udeladt, at rækkefølgen er gjort kronologisk, og at Allah konsekvent tiltaler Muhammed og læseren direkte. Det virker (for) stærkt, især når Allah konsekvent optræder som en hævnende og straffende gammel testamentelig Gud, når talen falder på Dommedag og på straffen for at være vantro.

Omskrivningen og tilføjelsen af supplerende fortolkende tekster (på arabisk, hadith) betyder ikke, at det er let læsning hele vejen igennem. Oprindeligt blev Allahs ord fortalt til englen Gabriel, der overgav dem til Muhamed, som så skrev dem ned. Denne måde at fortælle på gør, at passager i De skyggefulde haver kan opfattes som værende uklare, mens andre forekommer endog meget klare som i bogens kapitel Kvinderne (s. 319) om fordeling af arv og opførsel overfor medmennesker.

Et andet eksempel er:

”Når løgn vinder over sandhed, når der drikkes vin og spilles musik, når kvinder bliver ulydige mod deres mænd, når mænd har omgang med mænd, når kvinder rejser på pilgrimsrejse uden mænd, når fætre og kusiner bliver gift med nogen uden for familien, og når der ikke er nogen imam til at lede bønnen, så er de sidste tider nær.”

Koranen opfordrer vist ikke til at fætre og kusiner bliver gift med hinanden. Måske er Kåre Bluitgen her ude i et helt andet ærinde end at oversætte Koranen til dansk.

Under læsningen skal en voksen læser holde tungen lige i munden for at få et udbytte af den.

Hvad er digt, og hvad er Koran?

Hvorvidt en ung etnisk dansk læser vil få stort udbytte af læsningen er tvivlsomt. Grundtanken bag teksterne i Koranen er, at de skal læses på linjen og ikke fortolkes. Det ville kræve en nærmest ord til ord oversættelse med uddybende forklaringer. De skyggefulde haver bør derfor nok læses som en forenklet fortolkning af Koranen.

De mange gentagelser i originalen er udeladt, hvilket giver større fokus på fortællingerne. Mange af dem kender vi fra Bibelen som Skabelsesmyten, historien om Adam og Eva, historien om Lot og hans stakkels kone, Josef og hans brødre, og især fortællingen om Moses, der fortælles særdeles detaljeret i De skyggefulde haver. Moses bliver også her sat ud i en kurv på Nilen, men at hans mor to gange har held til at gemme ham for Faraos soldater, blandt andet i en tændt ovn, vidste jeg ikke i forvejen.

Bosch Fawtins Illustrationer supplerer på fineste måde teksten. De provokerer ikke og er mere børnevenlige end teksten, lette og farverige. Her er billeder af Moses der skiller vandene, af Noas ark, af fortællingen om Jesus på korset i en version, vi ikke kender fra Bibelen. Det er disse fortællinger, der i en formidlingssammenhæng er særdeles velegnede til en sammenlignende læsning.

At kalde De skyggefulde haver for Den illustrerede Koran er nok en tilsnigelse. Dertil er der blevet pillet alt for meget ved forlægget, både redaktionelt, sprogligt og indholdsmæssigt i forsøget på at gøre bogen tilgængelig for børn og unge. Et kæmpe arbejde! Blot ærgerligt, at læseren her ikke får en pendant til Ida Jessen og Hanne Bartholins Bibelhistorier (2016) eller endnu frækkere, Peter Mouritzens og illustratorers Bibelstærk(e) vitaminrige fortællinger fra Det Gamle Testamente. Kåre Bluitgens gendigtning af Koranen fremstår i modsætning hertil ikke så klar og tydelig i mælet. Hvorvidt bogen kan bruges i en udveksling af religiøse synspunkter og fortællinger forekommer uklart. Børne- eller ungdomslitteratur er der vist ikke tale om.

De skyggefulde haver

 

Anmeldelsen er skrevet af Søren Fanø

Søren Fanø Søren er oprindeligt uddannet som lærer, cand.pæd. og Master i børnelitteratur og tidligere lektor i dansk ved VIA UC. Han har interesseret sig for børne- og ungdomslitteratur og formidlingen af den gennem mange år og er forfatter til både bøger og artikler om denne. Han har været tilknyttet indstillingskomiteen til Kulturministeriets Forfatterpris for børn og unge og Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris. Er særligt interesseret i den litteratur, der er rettet mod børn og unge i skolealderen, og som kræver formidling. Har en særlig svaghed for billedfortællinger i alle afskygninger.